Truyền thông

Tin nổi bật

THƯ CHỦ TỊCH MÙA COVID-19

Đọc lá Thư của Chủ tịch Công ty cổ phần nội thất NEM (NEM Furniture JSC) gửi đến toàn bộ công nhân viên NEM ...

Posted: 17:23:34 19/07/2021

NEM & ĐẠI DỊCH COVID-19

“We can’t change the direction of the wind, but we can adjust our sails to always reach our destination”.

Posted: 08:13:47 23/06/2021

ĐÊM RỘN RÀNG TẠI NHÀ MÁY NEM

Ngoài kia đường phố rộn ràng. Nhà NEM tất cả sẵn sàng vào ca. Nụ cười như nở ngàn hoa. Kết đoàn như mở ...

Posted: 13:03:00 17/03/2021