CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH KẾT NỐI CÁC CHIẾN BINH NEM”

Hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2019, tiền đề Kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty Cổ phần Nội thất NEM. Nhằm động viên kích lệ tinh thần CBNV tại các công trình, giao lưu kết nối giữa Văn phòng công ty và Công trình

Một ngày của bạn có 24 giờ thì ½ thời gian bạn làm việc cùng các đồng nghiệp tại Công ty. Vì vậy, Công ty như gia đình thứ 2 của bạn quả không sai. Do đặc thù ngành nghề mà CBNV của NEM có mặt ở mọi miền đất nước, đôi khi chúng ta online giao tiếp nói chuyện hàng ngày nhưng chẳng được một lần gặp mặt.

Hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2019, tiền đề Kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty Cổ phần Nội thất NEM. Nhằm động viên kích lệ tinh thần CBNV tại các công trình, giao lưu kết nối giữa Văn phòng công ty và Công trình. Kết hợp chương trình đào tạo các Nội quy – Quy trình – Quy định và hướng dẫn sử dụng form biểu mẫu cho CBNV tại Công trình. Được sự đồng ý của BOD, Phòng HR & Ban ISO kết hợp tổ chức chương trình “HÀNH TRÌNH KẾT NỐI CÁC CHIẾN BINH NEM”.