CỤM NHÀ MÁY 3 SẴN SÀNG CHẠY HẾT CÔNG SUẤT

Cụm nhà máy 3 của công ty cổ phần nội thất NEM sẵn sàng chạy hết công suất hoạt động

Vừa lắp đặt, vừa vận hành và sản xuất. Một người anh em NEM lại sắp chào đời. Loading 86.68%. Cụm Nhà máy 3, nói gì cho ngầu 🥰
Công ty cổ phần Nội thất NEM – NEM Furniture JSC xin cập nhật lại các kênh tương tác truyền thông chính của NEM :
1. Web: https://nemfurniture.com/
2. FB Fanpage: https://www.facebook.com/NEM.Furniture.Interior.Design
3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nemfurniturejsc
4. Instagram: https://www.instagram.com/nemfurniturejsc/
5. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMWvXh2Xhtny9nxjC2pPGEA