ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Công ty cổ phần nội thất NEM luôn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Nhân viên. Các lớp học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau đã bắt đầu được triển khai và từng bước hình thành công tác thường niên tạo nên Văn Hóa riêng của NEM.

Công ty cổ phần nội thất NEM luôn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Nhân viên. Các lớp học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau đã bắt đầu được triển khai và từng bước hình thành công tác thường niên tạo nên Văn Hóa riêng của NEM.