BUSY NIGHT AT OUR FACTORY

Ngoài kia đường phố rộn ràng.Nhà NEM tất cả sẵn sàng vào ca.Nụ cười như nở ngàn hoa.Kết đoàn như mở khúc ca hội mùa. Từng phân xưởng, quyết thi đua.Cho ra sản phẩm, đẹp vừa ý thơ.Ngày mai NEM tới muôn nơi.Mặt hàng nội thất, ra khơi vươn mình. Đêm nay ánh điện lung […]

Ngoài kia đường phố rộn ràng.
Nhà NEM tất cả sẵn sàng vào ca.
Nụ cười như nở ngàn hoa.
Kết đoàn như mở khúc ca hội mùa.

Từng phân xưởng, quyết thi đua.
Cho ra sản phẩm, đẹp vừa ý thơ.
Ngày mai NEM tới muôn nơi.
Mặt hàng nội thất, ra khơi vươn mình.

Đêm nay ánh điện lung linh.
Đêm nay hối hả chúng mình vào ca.
NEM thân yêu!

NEM Factory – Long An, Đêm 17/03/2021
#NEM #NEM_Furniture #NightShift