GIÃN CÁCH NHƯNG KHÔNG XA CÁCH

Chương trình tiếp thêm động lực, sức mạnh tinh thần để người lao động an tâm sản xuất, đồng thời cũng khẳng định tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng với chính quyền trong công tác chống dịch và tiến tới chiến thắng đại dịch Covid-19.

Giãn cách nhưng không xa cách, ban lãnh đạo công ty cổ phần nội thất NEM đã tặng ít quà và 250kg chuối dinh dưỡng Fohla, với mong muốn đồng hành và sẻ chia cùng CBNV nhà máy NEM Furniture tại Long An đang thực hiện “3 tại chỗ” và một số nhà máy lân cận trong cùng KCN.

Chương trình tiếp thêm động lực, sức mạnh tinh thần để người lao động an tâm sản xuất, đồng thời cũng khẳng định tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng với chính quyền trong công tác chống dịch và tiến tới chiến thắng đại dịch Covid-19.

P/S: Đêm nay trăng sáng rực trời, một mùa trung thu nữa lại về, Happy mid-autumn festival!