GIAN NAN THỬ SỨC, HIỂM NGUY THỬ LÒNG QUẢ CẢM

Gian nan thử sức, hiểm nguy thử lòng quả cảm

Công ty cổ phần nội thất NEM (NEM Furniture JSC) kính gửi đến Quý Chủ đầu tư/ Quý Khách hàng về tình hình dịch bệnh tại Tp.HCM đang diễn biến phức tạp, nhưng:
💎 NEM vẫn tuân thủ đúng quy định, chỉ thị của chính phủ đưa ra và không bị ảnh hưởng đến công việc, sản xuất của nhà máy cũng như tiến độ công trình.
💎 NEM vẫn kiểm tra kết quả Covid-19 thường xuyên để kiểm soát được dịch bệnh trong toàn hệ thống 4 nhà máy của NEM.
💎 NEM vẫn làm việc online nhưng đảm bảo giải quyết công việc và không làm ách tắc đến bất cứ công trình nào.
Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, chúc cho toàn thể anh chị em và gia đình sức khoẻ và tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị phòng chống Covid-19.
Rồi chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này một cách yên hàn! 💖