“LOVE IS ALL AROUND”

Love is all around! Đây chính là thông điệp yêu thương đầy nhân văn mà THE SHILLA MONOGRAM DA NANG mong muốn lan toả đến cộng đồng trong những ngày cả thế giới kiên cường đẩy lùi Covid-19.

Đây chính là thông điệp yêu thương đầy nhân văn mà THE SHILLA MONOGRAM DA NANG mong muốn lan toả đến cộng đồng trong những ngày cả thế giới kiên cường đẩy lùi Covid-19.

Hình ảnh tích cực, lạc quan và vô cùng ý nghĩa này được lan toả mạnh mẽ với hashtag #loveisallaround. Rất đỗi tự hào vì Công ty cổ phần nội thất NEM góp phần xây dựng vào một dự án hoành tráng chờ và hãy đón chờ ngày khai trương sắp tới nhé!