NEM HOÀN THÀNH 2 MŨI VACCINE CHO NHÂN VIÊN

Cuối cùng, NEM đã hoàn thành hai mũi vacine cho toàn bộ CBCNV văn phòng và nhà máy. Chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất như bình thường và không làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng dự án! Hi vọng Việt Nam sẽ sớm trở lại hoạt động như bình thường. […]

Cuối cùng, NEM đã hoàn thành hai mũi vacine cho toàn bộ CBCNV văn phòng và nhà máy.

Chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất như bình thường và không làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng dự án!

Hi vọng Việt Nam sẽ sớm trở lại hoạt động như bình thường.

Finally we completed for 2nd dose of vacine for all staffs.

We still run and manufacture as normal and don’t have any affection on project’s timeline as well as quality.

We hope our Vietnam will get fresh air and come back as normal.