NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2018

0-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Nội thất NEM kính tặng những phần quà nhỏ đến các Chị, là Vợ của các Anh đang làm việc tại Công ty cổ phần nội thất NEM, là chỗ dựa tinh thần để các Chiến binh NEM yên tâm công tác, song hành và cùng NEM chinh phục những mục tiêu khơi xa.

20-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Nội thất NEM kính tặng những phần quà nhỏ đến các Chị, là Vợ của các Anh đang làm việc tại Công ty cổ phần nội thất NEM, là chỗ dựa tinh thần để các Chiến binh NEM yên tâm công tác, song hành và cùng NEM chinh phục những mục tiêu khơi xa.

Cảm ơn các Chị. So proud of being NEM’s team!