QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/2019

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi ngày 1/6, hãy trao yêu thương, tiếng cười, sự quan tâm, chăm sóc đến trẻ nhỏ để các bé luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui để tiếp tục khám phá những điều mới lạ của cuộc sống nhé.

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi ngày 1/6, hãy trao yêu thương, tiếng cười, sự quan tâm, chăm sóc đến trẻ nhỏ để các bé luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui để tiếp tục khám phá những điều mới lạ của cuộc sống nhé.