THANK YOU, NEM

Tập thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Nội thất NEM (NEM Furniture JSC), gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo công ty đã sớm tìm nguồn vaccine phòng Covid-19 và tiêm đủ 2 mũi cho CBNV NEM.

“No one who achieves success does so without the help of others. The wise and confident acknowledge this help with gratitude.” – Alfred North Whitehead

Tập thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Nội thất NEM (NEM Furniture JSC), gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo công ty đã sớm tìm nguồn vaccine phòng Covid-19 và tiêm đủ 2 mũi cho CBNV NEM.
#ThankYou#NEM