THƯ CHỦ TỊCH MÙA COVID-19

Đọc lá Thư của Chủ tịch Công ty cổ phần nội thất NEM (NEM Furniture JSC) gửi đến toàn bộ công nhân viên NEM mà thấm đượm tình người. CỐ LÊN NHÉ SÀI GÒN !CỐ LÊN NHÉ VIỆT NAM !CỐ LÊN NHÉ THẾ GIỚI !#NEM_Furniture #NEM #covid19solutions #furniture #usmarkets

Đọc lá Thư của Chủ tịch Công ty cổ phần nội thất NEM (NEM Furniture JSC) gửi đến toàn bộ công nhân viên NEM mà thấm đượm tình người.

Thư chủ tịch động viên CBCNV công ty NEM mùa Covid-19

CỐ LÊN NHÉ SÀI GÒN !
CỐ LÊN NHÉ VIỆT NAM !
CỐ LÊN NHÉ THẾ GIỚI !
#NEM_Furniture #NEM #covid19solutions #furniture #usmarkets