TỔNG KẾT 2020 – KẾ HOẠCH 2021

Vào ngày 05/01/2021, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần nội thất NEM đã tổ chức cuộc họp tổng kết để khép lại năm 2020 và đưa ra kế hoạch cho 2021 tại chính công trình khách sạn 5* mà NEM đã hoàn tất – New World Hotel Saigon.

Vào ngày 05/01/2021, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần nội thất NEM đã tổ chức cuộc họp tổng kết để khép lại năm 2020 và đưa ra kế hoạch cho 2021 tại chính công trình khách sạn 5* mà NEM đã hoàn tất – New World Hotel Saigon.

Năm 2020 thực sự là một năm đầy thử thách với thế giới nói chung và NEM nói riêng. Dẫu vậy, NEM đã thể hiện rõ sức mạnh của sự gắn kết, thực sự linh hoạt và chủ động thích ứng với các biến động của thời cuộc. Những hành trang phong phú của năm 2020 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho NEM vững vàng, tự tin vượt lên những khó khăn, thử thách ở phía trước, khôi phục tăng trưởng, tiếp tục đóng góp hiệu quả, ổn định, thịnh vượng, phát triển bền vững.

Câu nói: “Người chèo thuyền giỏi không đến từ vùng biển lặng sóng” đã tiếp thêm sức mạnh cho tất cả các doanh nghiệp chúng ta rằng, chúng ta trải qua bao nhiên khó khăn vất vả nhưng chúng ta vẫn còn đứng trên vị trí này hẳn là một điều đáng tự hào.

Chiến lược xây dựng cho 2021, NEM đã đề ra rất nhiều mục tiêu và hi vọng sẽ mang đến luồng gió mới với sự thành công mĩ mãn. NEM cũng chúc toàn thể các chủ đầu tư, các công ty đã, đang và sẽ đồng hành cùng NEM sẽ có một năm 2021 gặt hái được nhiều thành công và mục tiêu đề ra!