TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG 2020

Chúc mừng cho toàn bộ nhân viên xuất sắc và các leader đã được khen thưởng và nhận bằng khen với sự cống hiến và nỗ lực trong suốt một năm đầy nỗ lực qua.

Chúc mừng cho toàn bộ nhân viên xuất sắc và các leader đã được khen thưởng và nhận bằng khen với sự cống hiến và nỗ lực trong suốt một năm đầy nỗ lực qua. Sự thành công của NEM Furniture JSC ngày hôm nay không thể kể không kể đến sự cống hiến của tất cả các bạn là các chiến binh NEM.

Công ty đã tổ chức đợt bình chọn nhân viên xuất sắc cho toàn bộ cán bộ nhân viên một cách minh bạch và công tâm. Đại diện cho Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nội thất NEM đã chính thức trao bằng khen và hiện kim để khích lệ, động viên tinh thần và sẽ là động lực cho mọi người cố gắng hơn nữa trong 2021.

HAPPY NEW YEAR 2021!