NEM – FOOTBALL ENTERTAINMENT

Sau nhưng giờ làm việc căng thẳng NEM còn tổ chức các chương trình thể thao nâng cao sức khỏe và tăng sự đoàn kết giữa các phòng ban. Sau nhưng giờ làm việc căng thẳng NEM còn tổ chức các chương trình thể thao nâng cao sức khỏe và tăng sự đoàn kết giữa […]

Sau nhưng giờ làm việc căng thẳng NEM còn tổ chức các chương trình thể thao nâng cao sức khỏe và tăng sự đoàn kết giữa các phòng ban.

Sau nhưng giờ làm việc căng thẳng NEM còn tổ chức các chương trình thể thao nâng cao sức khỏe và tăng sự đoàn kết giữa các phòng ban.

Chủ tịch cùng trao huân chương cho team đạt giải nhất