Giao hữu bóng đá NEM

Đăng ngày: 04/08/2018

Sau nhưng giờ làm việc căng thẳng NEM còn tổ chức các chương trình thể thao nâng cao sức khỏe và tăng sự đoàn kết giữa các phòng ban.